Palkitsemisohje

Home / Seura / Palkitsemisohje

Ohessa kuvataan Helsingin miekkailijoiden ry:n, Helsingfors fäktare rf:n ansioituneiden jäsenten palkitsemisen eri muodot ja palkitsemisen yleiset perusteet. Tämän ohjeen muutoksista päättää seuran hallitus muilta osin kuin yhdistyksen säännöissä määritellyn kunniajäsenyyden osalta.  Mahdolliset muutokset seuran sääntöihin hyväksyy seurakokous.

Uusien kunniajäsenten kutsumisesta päättää seuran kokous hallituksen esityksestä. Muiden huomionosoitusten myöntämisestä päättää seuran hallitus. Ansiomerkkejä voidaan myöntää myös muille kuin seuran jäsenille seuran eteen tehdystä työstä.

Seuran jäsenet voivat tehdä seuran hallitukselle ehdotuksia huomionosoitusten myöntämisestä vapaamuotoisella esityksellä.

Listaa seuran palkitsemista henkilöistä ja tietoja heidän ansioistaan seuran hyväksi ylläpidetään seuran verkkosivuilla.

Kun se katsotaan tarpeelliseksi seuran hallitus hakee ansioituneille seuran jäsenille Suomen miekkailu- ja viisiotteluliiton ansiomerkkejä.

Seuran hopeinen ansiomerkki

Seuran hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on:

  • toiminut seuran hallituksessa, valmennuksessa tai muussa vastuullisessa tehtävässä vähintään 10 vuoden ajan, tai

  • huomattavalla tavalla tukenut tai edistänyt seuran toimintaa vapaaehtoistyöllä usean vuoden aikana, tai

  • usean vuoden ajan menestyksekkäästi edustanut Helsingin miekkailijoita ulko- ja kotimaisissa arvokilpailuissa

Seuran kultainen ansiomerkki

Seuran kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on:

  • toiminut seuran hallituksessa, valmennuksessa tai muussa vastuullisessa tehtävässä vähintään 20 vuoden ajan

Seuran kultaisen ansiomerkin saaneille henkilöille myönnetään vapautus seuran järjestämien kilpailujen osallistumismaksuista.

Seuran kunniajäsenyys

Seuran kokous voi seuran hallituksen esityksestä kutsua elinikäiseksi kunniajäseneksi henkilön  joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Esittäessään seuran kokoukselle uutta kunniajäsentä seuran hallitus arvioi ehdokkaan elämäntyötä Helsingin miekkailijoiden hyväksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *