Oman seuran analyysi – tulokset

Home / Uutiset / Oman seuran analyysi – tulokset
HFM:n Oman seuran analyysi - osa-alueiden keskiarvot.
HFM:n Oman seuran analyysi – osa-alueiden keskiarvot.

Helsingin miekkailijat kyselivät viimeisten viikkojen aikana seuran jäsenten mielipidettä seuran toiminnasta, resursseista ja ilmapiiristä. Kysely toteutettiin Valo ry:n Oman seuran analyysi -työkalulla. Kyselyyn vastasi noin 15 % aktiivisesti harjoittelevista seuran miekkailijoista.

Seuran toiminnan yleisarvosanan keskiarvoksi  (“Kokonaisuudessa seura on hyvä ja sen toiminta on minulle/perheelleni sopivaa”) muodostui 4,2 asteikolla yhdestä viiteen, mitä voidaan pitää erinomaisena tuloksena. Erityisen tyytyväisiä oltiin toiminnan laajuuteen (4,2) ja se laatuun (4,1).  Toisaalta huonoimmat pisteet (3,5) kyselyssä sai seuran johtaminen ja kehittäminen. Erityisesti jäsenistä tuntui, että seuratoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun osallistuminen ei nykyisellään ole niin helppoa kuin sen pitäisi olla.

Kyselyn kommenttiosiossa toivottiin aktiivisempaa harrastemiekkailijoiden kannustamista mukaan kilpailutoimintaan ja korostettiin yhteisöllisyyden merkitystä erityisesti lasten ja nuorten toiminnan osalta. Muutama kommentoija oli kiinnittänyt myös huomiota siihen, että tällä hetkellä alkeiskurssin ja harrastuksen jatkamisen säännöllisissä harjoitteluryhmissä välillä on liian iso kynnys ja monet lopettavat harrastuksen heti alkeiskurssin jälkeen.  Seuran kausimaksuja pidettiin kohtuullisina. Seuran tiedotus ja viestintä sai kiitosta.

Kysely on erittäin hyödyllinen työkalu seuran toiminnan kehittämistä varten. Kevään ja ensi syksyn aika tullaan suunnittelmaan ja toimeenpanemaan uudistuksia kyselyssä esiin nousseiden haasteiden korjaamiseksi ja kysely on tarkoitus vastaisuudessa toteuttaa säännöllisesti vuoden tai kahden välein.

On hienoa huomata, että Helsingin miekkailijat on jäseniensä mielestä seura, jolla on laajaa ja laadukasta toimintaa ja jossa on hyvä henki. Kiitos tästä kaikille valmentajille, miekkailijoille, junioreiden vanhemmille ja muille seuran jäsenille!

Kyselyn tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

 

One Comment

Comments are closed.

%d bloggers like this: