Helsingin miekkailijoiden vuosikokous 1.4. klo 18 seuran miekkailusalilla

Home / Uutiset / Helsingin miekkailijoiden vuosikokous 1.4. klo 18 seuran miekkailusalilla

Helsingin miekkailijoiden hallitus kutsuu kaikki yhdistyksen jäsenet seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen 1.4. klo 18 seuran miekkailusalille (Kyllikinkatu 10, Länsi-Pasila). Kokouksen aluksi hallitus esittelee seuran toiminnan lähtökohtia ja tavoitteita vuodella 2014. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, kertoa mielipiteensä ja tehdä ehdotuksia seuran toiminnan kehittämiseksi.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolevat äänivaltaiset jäsenet
 4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajat ja heille varatoiminninantarkastajat
 11. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksella on jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella, hallituksen jäseneksi hyväksyneellä viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran hallituksen valmistelemat kokousasiakirjat:

Seuran hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 6 muuta varsinaista jäsentä.  Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Seuran puheenjohtajaa ei tänä vuonna valita, koska nykyisen puheenjohtajan kaksivuotinen toimikausi jatkuu vuoteen 2015 asti. Tänä vuonna hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Ismo Hokkanen, Petri Karstunen ja Anna-Riikka Penttinen.  

Vuosikokous päättänee ensin hallitukseen valittavien uusien jäsenten määrän (0-3) ja tämän jälkeen suoritetaan vaali kokouksessa ehdolle asetettujen henkilöiden kesken. Ehdokkaiden tulee olla äänivaltaisia seuran jäseniä.

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Helsingin miekkailijoiden hallitus

Huom. Tilinpäätökseen ja talousarvioon tehty 18.3. joitain teknisluonteisia korjauksia. Toimintakertomuksesta korjattu 31.3. virhe harrastajamäärissä ja uusi versio toimintakertomuksesta päivitetty verkkosivulle.
%d bloggers like this: