Roolit ja tehtävänkuvaukset

Home / Seura / Roolit ja tehtävänkuvaukset

Hallitus

 • seuran ylin päättävä elin seurakokousten välisenä aikana

Puheenjohtaja

 • seuran hallituksen toiminnan ohjaaminen

 • hallituksen kokousten esityslistojen tekeminen ja kokouskutsut

 • hallituksen kokousten asioiden valmistelun koordinointi

 • ensisijainen seuran edustaja SM5L:n ja muiden sidosryhmien kokouksissa

 • avustushakemusten valmistelu yhdessä toiminnanjohtajan kanssa

 • aktiivinen seuran etujen valvonta (muun muassa saliasiat, lisärahoitus jne.)

 • seuran toiminnanjohtajan lähiesimies

Rahastonhoitaja

 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa tehtyjen päätösten mukaisesti ja esittelee talouteen liittyvät asiat (tilinpäätöksen, talousarvion, laskelmat jne.) yhdistyksen kokoukselle

 • jäsen- ja salimaksujen laskutus

 • huolehtii menojen suorittamisesta sääntöjen ja päätösten mukaisesti, seuraa tulojen sekä jäsenten maksamien jäsenmaksujen kertymistä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa

 • vastaa yhdistyksen kirjanpidon hoidosta yhdessä kirjanpitäjän kanssa

 • valmistelee hallitukselle talousarvioesityksen vuosikokousta varten

Sihteeri

 • hallituksen kokousten pöytäkirjojen laatiminen ja arkistointi

 • tiedottaa hallituksen kokousten päätöksistä seuran verkkosivuilla

 • laatii pöytäkirjanotteet ja jäljennökset

Tiedottaja

 • seuran toiminnasta tiedottaminen verkkosivuilla ja Facebookissa

 • kilpailutuloksista tiedottaminen seuran sivuilla ja Facebookissa.

 • seuran verkkosivujen ylläpitäjä

Toiminnanjohtaja

 • seuran vapaaehtoistyöntekijöiden koordinointi ja ohjaaminen sekä seuran sisäinen tiedottaminen

 • seuran yleisen hallinnon hoitaminen, palkkahallinto, kirjanpitoaineisto, jäsenrekisteri, avustusanomukset

 • varusteiden myynti, hankinta ja huolto,

 • seuran vapaaehtoisten valmentajien sijaistaminen tarvittaessa

 • erilaisten miekkailuesittelyjen ja viikonloppukurssien vetäminen ja laskutus

 • alkeiskurssi-ilmoitukset ja ilmoittautumisten vastaanottaminen

 • kilpailupaikkavaraukset

 • salin siivouksen järjestäminen

 • seuran muiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen

 • kilpailuihin ilmoittautumiset

 • valmentaja- ja muun koulutuksen organisointi

 • salin kunnossapito

Päävalmentaja

 • muiden seuran valmentajien koulutus, ohjaus ja tukeminen

 • seuran valmennussuunnitelman ja harjoitusohjelmien laadinta

 • kilpamiekkailijoiden, nuorten ja aikuisten harjoitukset

 • seuran edustusjoukkueiden nimeäminen

 • edustusmiekkailijoiden ensisijainen henkilökohtainen valmentaja

 • kilpailumatkat edustusmiekkailijoiden kanssa hallituksen päättämässä laajuudessa

Valmentaja

 • oman ryhmän vetäminen ja ryhmäläisten ensisijainen henkilökohtainen valmentaja

 • miekkailijan henkilökohtaisen kilpailukalenterin suunnittelu yhdessä päävalmentajan, valmennettavan ja mahdollisesti tämän vanhempien kanssa

 • kilpailumatkat siinä laajuudessa kun miekkailijoiden, päävalmentajan ja mahdollisesti miekkailijoiden vanhempien kanssa on sovittu

 • harjoitusaikataulujen ja muiden ryhmään liittyvien asioiden tiedottaminen toiminnanjohtajalle

Apuvalmentaja

 • ryhmän valmentajan avustaminen ja tarvittaessa ensisijainen sijaistaminen

 • ryhmän  miekkailijoiden toissijainen henkilökohtainen valmentaja

 • kilpailumatkat siinä laajuudessa kun ryhmän valmentajan kanssa on sovittu

Tuomarivastaava

 • seuran tuomaritoiminnan koordinointi

 • tuomarien ilmoittaminen kilpailuihin

 • seuran tuomarikoulutukset

Salitiimin vetäjä

 • salin korjausten ja parannusten suunnittelu yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa

 • salitiimin työn koordinoiminen ja ohjaaminen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *